Obchodní podmínky
 
Koherence

Coherence (koherence) - (z lat. co-haereo, držím pohromadě) znamená soudržnost, ať už fyzickou nebo logickou.Coherence

Srdeční koherence je stavem, při kterém dochází k souladu mezi srdcem, mozkem a autonomním nervovým systémem a tím dochází k pozitivním  změnám na úrovni mentální, emoční, hormonální a fyzické.

Koherence je stavem, při kterém dochází zároveň k relaxaci, tak především revitalizaci lidského organismu. V koherentním stavu dosahujeme  trvalé aktivizace pozitivních pocitů a navracíme se k pozitivnímu přístupu k životu.

Koherentní živý systém neplýtvá energií, protože jeho části jsou vnitřně synchronizované.

V organizacích - zvýšení koherence umožňuje vznik nových úrovní tvořivosti, spolupráce, produktivity a kvality na všech úrovních.

Více o HRV a srdeční koherenci v článku:

Odolnost, svět emocí a koherence.

Kontakty

Tel.: +420 606 512 067
E-mail: info(at)hrv-clinic.eu

 


bližší kontakt ZDE

 
 

Odolnost, svět emocí a koherence

ODOLNOST a EMOCE

Odolností je myšlena schopnost se připravit na, zotavit se z a přizpůsobit tváří v tvář stresu, neštěstí, traumatu nebo tragédii. Pokud jste pružní, můžete nejen odrazit a rychleji regenerovat po náročné situaci, ale můžete také neutralizovat nebo zabránit některým probíhajícím procesům opotřebení organismu.

Základní koncept odolnosti je, že učení a uplatňování dovedností, jak hospodařit s energií, můžete zvýšit svou schopnost budovat své energetické rezervy, takže můžete více čerpat ve ochvíli, kdy ji opravdu potřebujete. Na druhou stranu, pokud nesledujete množství své energie a správně s ní nehospodaříte, může se stát, že se vyčerpáte. Vypořádat se s náročnou situací, může být pak mnohem náročnější. Stručně řečeno, nejste schopni reagovat na to nejlepší  ve vašem životě.

Další způsob, jak přemýšlet o odolnosti, je přirovnat ji k baterii. Baterii, do které ukládáte elektrickou energii. Pokud jsme pružní, je to jako bychom měli plně nabitou vnitřní baterii. Plně nabitou vnitřní baterií se rozumí, že máte větší schopnost zůstat v klidu, jasně myslet a více kontrolovat své emoce, takže nemusíte reagovat přehnaně. Jinými slovy, můžete snadněji reagovat na situace a překonávat  problémy, které vám přijdou do cesty, spíše než se stresovat a dále odčerpávat své energetické rezervy.

 

Jedním z nejběžnějších způsobů, jak dobíjet své vnitřní baterie, je dobře a  nepřetržitě spát. Spánek je základním způsobem, jak tělo obnovuje své energetické hladiny.  Ale dalším základním způsobem, jak je možné dělat něco, co užitečně obnovuje energii během bdělého stavu je nácvik udržení se v koherentním stavu a ve stavu bdělé seberegulace. To může zvýšit vaši schopnost udržet si duševní soustředění, jasnost a emocionální vyrovnanost i pod tlakem.

Textové pole: Koherence není stavem spánku. Spíše je stavem, když jste bdělí, ostražití a soustředění, jste uvnitř v klidu ale připraveni k akci.Koherence

Koherence je termín používaný k popisu vaší vnitřní fyziologie organismu, když je synchronní. V koherentním stavu jsou vaše mysl, srdce, nervový systém a emoce dobře koordinovaně a optimálním způsobem pracují, stejně tak i systémy hormonální a imunitní pracují koordinovaně a optimálně. Je to jako řídit dobře udržované auto - všechny díly jsou v pořádku a dobře spolupracují. Výsledkem je příjemná a nerušená jízda, máte k dispozici více energie a a současně i šetříte energii.

Koherence je stav, který můžete sami vytvářet, který vám dává výhodu při vašem výkonu. Stav se promítá do lepšího rozhodování, vyvolávání vzpomínek, kritického myšlení, a řešení problémů.

Být v koherentním stavu je jako mít rychlou nabíječku připojenou k vaší vnitřní baterii. Čím více koherence tím budete mít více energie pro budování svého systému. Nicméně, je důležité mít na paměti, že vaše nezdolnost (energie) se může značně lišit den ode dne. Ve dnech nízké energie je obzvláště důležité neopomenout trénovat koherenci a budovaní této dovednosti.

Čtyři oblasti odolnosti

Na základě modelu vytvořeného armádou, existují čtyři základní oblasti nebo dimenze odolnosti: oblast fyzická, emocionální, mentální a spirituální. Chcete-li být plně nezdolní, je důležité věnovat pozornost všem čtyřem oblastem, protože se všechny navzájem ovlivňují, jak je znázorněno na obrázku níže.  

Například, pokud jste fyzicky unaveni, možná zjistíte, že je obtížnější myslet a mluvit jasně nebo zachovat si emocionální klid, obzvláště když někdo udělá nebo řekne něco, co se vám nelíbí, nebo s čím nesouhlasíte. Na druhé straně, rozzlobit (emocionální oblast) se můžete rychle, ale vyčerpáte svoji fyzickou energii. Když vyprchá počáteční hormonálním nával, není neobvyklé se cítit vyčerpaný a vybitý. Dokonce i jemnější pocity podráždění, netrpělivosti, frustrace poškozují vaše energetické rezervy, i když si toho nemusíte všimnout tolik, jako když máte velkou zlost, která vás vyvede z rovnováhy.

 

Někteří lidé jsou přirozeně fyzicky silnější, mají více vytrvalosti a jsou pružnější než jiní proto, mohou být považovány za více fyzicky nezdolnější. Někdo jiný může lépe regulovat své emoce a zachovat si svůj klid a vyrovnávat se se stresem. V principu může být považován za obecně emocionálně odolnějšího. Je důležité si uvědomit, že lidé, kteří jsou přirozeně odolní v jedné oblasti mohou být  málo odolní v jiné v případě, kdy umožní své vnitřní baterii nebo energii aby byla čerpána v jiné oblasti.

Největší zdroje vyčerpání energie

Oblast, kde většina z nás má tendenci ztrácet spoustu energie a vybíjet naše vnitřní rezervy je emocionální doména. Je to pocit frustrace, netrpělivosti, strachu, zlosti, smutku a tak dále a kterým často nevěnujeme pozornost a které přispívají  k velkému odčerpání energie na konci každého dne. Tento typ pocitů má významný vliv na činnost v našem nervovém a hormonálním systému. Například, když se zlobíme po dobu několika minut, uvede se do pohybu alespoň 1400 biochemických změn, které spalují energii. Některé z těchto hormonů zůstávají v organismu po mnoho hodin a naruší naši schopnost soustředit se a dosáhnout uklidňujícího spánku.

Vyčerpání a obnova energie: Mírně pozměněná emoční krajina

 

 

 

Vyčerpání a obnova energie na obrázku ukazuje vztah mezi vašimi emocemi a činnosti ve vašem nervovém a hormonálním systému, které zase vlivňují naši energii, odolnost a výkonnost. Každou emoci, kterou cítíte, způsobuje změny ve vašem těle, což ovlivní vaši schopnosti obnovit energii vaší mysli a těla. Vertikální šipka označuje množství aktivit ve vašem nervovém systému a kolik energie používa vaše tělo. Intenzivnější emoce (pozitivní nebo negativní) způsobují i více činností v nervového systému a způsobují větší nároky na  využívání energie. Na diagramu by vás intenzivnější emoce umístily nad vodorovnou linii.

 

 

Vodorovná šipka označuje činnost v klíčové části vašeho hormonálního systému. Typ uvolňovaných hormonů a jejich ovlivnění intenzitou emocí a kvalitou emocí pozitivní nebo negativní). Naštvání, netrpělivost, atd., (levá strana) zvýšení míry stresové hormony (kortizol), které mají vliv na mnoho aspektů našich tělesných funkcí, jako je metabolismus, imunitní systém, spánek / cykly probouzení atd.. Pozitivní emoce (odvaha, důstojnost, vděčnost, atd.) zobrazeny na pravé straně jsou spojeny se zvýšením hormonů (DHEA), které jsou spojeny s vyšší odolností. DHEA je všeobecně známý jako hormon vitality.

Některé z těchto hormonů zůstávají v těle delší dobu. Kortizol, například, může zůstávat v našem organismu až 12 hodin, i po jen krátkém návalu hněvu nebo frustrace. Vzhledem k tomu, že kortizol zůstává ve vašem těle několik hodin, může to negativně ovlivnit vaší schopnost  kvalitně spát to, pak ovlivňuje, jak se cítíte a jak jste výkonní další den. Není divu, že v některých kruzích, byl kortizol nazýván anti-spánekovým hormonem.

Hormony kortizol a DHEA pocházejí ze stejné "mateřské" chemické látky, takže čím více vyráběno kortizolu, jak je tomu při stresové reakci, tím méně může být produkováno DHEA. 

Zavažte se ke správným reakcím

Textové pole: Pečlivě sledujte jemné emoce, které „radar nezachytí“. Jsou jako děravý kýbl, kterým odtéká mnoho energie!Vyberte jeden ze svých emocionálních spouštěčů na levé straně Svislé osy a zavažte se k lepšímu ovlivnění svých reakcí a svému energetickému toku v průběhu příštího týdne. Konkretizujte tento závazek umístěním X na kvadrantu, ve kterém chcete trávit více času.

Před začátkem každé situace, které jsou uvedeny výše, nezapomeňte na přípravu pomocí Rychlé koherence, a obnovit energii tak rychle, jak můžete, pokud jste ještě aktivní.