Obchodní podmínky
 
Koherence

Coherence (koherence) - (z lat. co-haereo, držím pohromadě) znamená soudržnost, ať už fyzickou nebo logickou.Coherence

Srdeční koherence je stavem, při kterém dochází k souladu mezi srdcem, mozkem a autonomním nervovým systémem a tím dochází k pozitivním  změnám na úrovni mentální, emoční, hormonální a fyzické.

Koherence je stavem, při kterém dochází zároveň k relaxaci, tak především revitalizaci lidského organismu. V koherentním stavu dosahujeme  trvalé aktivizace pozitivních pocitů a navracíme se k pozitivnímu přístupu k životu.

Koherentní živý systém neplýtvá energií, protože jeho části jsou vnitřně synchronizované.

V organizacích - zvýšení koherence umožňuje vznik nových úrovní tvořivosti, spolupráce, produktivity a kvality na všech úrovních.

Více o HRV a srdeční koherenci v článku:

Odolnost, svět emocí a koherence.

Kontakty

Tel.: +420 606 512 067
E-mail: info(at)hrv-clinic.eu

 


bližší kontakt ZDE

 
 

Firstbeat vyhodnocení životního stylu

Zmapujte svůj stres a obnovu energie a sil  v každodenním životě

 

Firstbeat jednoznačně sleduje Vaši reálnou fyziologii s cílem zajistit lepší  pochopení Vašeho životního stylu.

 • Je váš život v rovnováze?
 • Jak dobře spíte?
 • Jak odpočíváte?
 • Je vaše cvičení efektivní?
 • Jakým způsobem obnovujete energii  a budujete své rezervy a zdroje?

Firstbeat technologie hodnotí a odhaluje souvislosti mezi vaším životním stylem a odpočinkem. Diagnostika Firstbeat vám pomůže vybrat akce, které budou mít pozitivní dopad na práci, volný čas a život.

Stáhněte si brožuru:

Výhody

Máme záznamy o počínajících pozitivních změnách ve Vašem životním stylu (wellness) a osobním výkonu. Naši zákazníci těží z vysoce individuálního přístupu:

 • Objektivní fyziologické měření v reálném životě - 24h/3 dny monitoringu práce, volného času a spánku
 • Interaktivní zpětná vazba vede k osobnímu poznání a motivaci
 • Cenná fyziologická analýza zaznamenává stres, obnovu sil a prokazatelné fyzické cvičení
 • Vědecké technologické zázemí pracuje s variabilitou srdeční frekvence a fyziologie
 • Snadné prováděníí a posouzení komplexních výsledků měření, které dostane klient k dispozici.

 

Služba "Vyhodnocení životního stylu Firstbeat"

 

Hodnocení životního stylu Firstbeat poskytuje detailní pohled na život: práci, volný čas a spánek. Posouzení a vyhodnocení poskytuje osobní údaje o vlivu jednotlivých faktorů životního stylu na zdraví a zvládání stresu. Například jsou posuzovány různé stresové faktory, regenerace sil, kvalita spánku a zdraví, účinky fyzické aktivity a fitness. 

Firstbeat Lifestyle Hodnocení je ideální pro manažery a pracovníky klíčových pozic, pro pracovníky ve směnném provoze, osoby, které hodně cestují, nebo provádí psychicky nebo fyzicky namáhavé či riskantní pracovní úkony. 


Příklady služeb Lifestyle hodnocení:

 • Hodnocení životního stylu a analýza faktorů ovlivňující životní styl, faktory podporující nebo nabourávající zdraví a životní pohodu.
 • Analýza  fyzické  zátěže (měření probíhá  přímo v terénu -není nutné využívat laboratorní nebo lékařské podmínky pro posouzení stavu klienta).
 • Včasná identifikace rizikových faktorů souvisejících s životním stylem a způsobem života.
 • Posouzení stresových faktorů a možnosti regeneračních metod.
 • Vyhodnocení účinných metod regenerace a nápravy.
 • Hodnocení a navržení účinných změn v životním stylu.
 • Seznámení se zdravotními účinky fyzické aktivity v každodenním životě člověka.
 • Ověření vlivu denní fyzické aktivity na tělesnou hmotnost, energetická spotřeba v kcal.

Typické  vyhodnocení zahrnuje:

 • 3-denní měření srdeční aktivity přístrojem Bodyguard (24h/3 dny)
 • Osobní zprávy (reporty) vytvořené na základě těchto měření
 • Skupinovou nebo individuální zpětnou vazbu
 • Zprávu pro měřené skupiny (pracovníků, sportovců...)
 • Doporučení a navazující akční cíle

Při osobním konzultaci klient obdrží doporučení pro provedení změn svého zdravotního stavu, zejména v oblastech zvládání stresu a fyzické aktivity. Posouzení se zaměřuje na dva pracovních dny a den volna, aby bylo vidět rozdíly mezi různými podmínkami životního stylu, které ovlivňují regeneraci a zdraví. Hodnocení životní stylu  může být také použito pro velké skupiny a tím sledovat  pozitivní změny životního stylu v týmu.

"Firstbeat vyhodnocení životního stylu" je profesionální nástroj pro hodnocení pracovní a sportovní výkonnosti

Firstbeat Assesments (hodnocení) jsou ekonomickým a efektivním nástrojem pro wellness služby, zaměstnanecké a zdravotní programy. Hodnocení může být použito k měření stresu a regenerace psychických a fyzických sil, výdeje energie a účinků fyzické aktivity, stejně jako při hodnocení různých rizikových faktorů. 

Posouzením lze identifikovat časné příznaky stresu a přetížení před vážnějším vyčerpáním nebo vyhořením, což umožňuje lékařům a wellness profesionálům navrhnout cílené a efektivní kroky vedoucí k pomoci svým klientům. Klíčové oblasti analýzy zahrnují podporu zaměstnanců, rozvoj pracovních podmínek, pokyny a doporučení pro fyzickou aktivitu  a komplexní hodnocení životního stylu. 

Tato hodnocení jsou založeny na přesné analýze srdečního tepu. Účinky různých stresových faktorů na organismus se projevují v oblasti regulace srdce a variability srdeční frekvence, což umož
ňuje důkladné vyhodnocení fyziologických reakcí dějících se v těle.