Obchodní podmínky
 
Koherence

Coherence (koherence) - (z lat. co-haereo, držím pohromadě) znamená soudržnost, ať už fyzickou nebo logickou.Coherence

Srdeční koherence je stavem, při kterém dochází k souladu mezi srdcem, mozkem a autonomním nervovým systémem a tím dochází k pozitivním  změnám na úrovni mentální, emoční, hormonální a fyzické.

Koherence je stavem, při kterém dochází zároveň k relaxaci, tak především revitalizaci lidského organismu. V koherentním stavu dosahujeme  trvalé aktivizace pozitivních pocitů a navracíme se k pozitivnímu přístupu k životu.

Koherentní živý systém neplýtvá energií, protože jeho části jsou vnitřně synchronizované.

V organizacích - zvýšení koherence umožňuje vznik nových úrovní tvořivosti, spolupráce, produktivity a kvality na všech úrovních.

Více o HRV a srdeční koherenci v článku:

Odolnost, svět emocí a koherence.

Kontakty

Tel.: +420 606 512 067
E-mail: info(at)hrv-clinic.eu

 


bližší kontakt ZDE

 
 

HRV a systém HeartMath pro odborníky a specialisty

Soubor čtyř odborných seminářů, které seznámí s terminologií a principy proměnlivosti srdečního tepu (HRV), s termínem srdeční koherence a jejich vzájemným vztahem. Popíše fyziologii HRV v souvislosti s autonomním nervovým systémem, fyziologii srdeční koherence, spolupráce srdce a mozku a řídící roli srdce v tomto tandemu. Dále se účastníci dozví o vazbách mezi emocemi, myšlenkami, fyzickým tělem a jeho dispozicemi a HRV, patentované techniky HeartMath pro kontrolu emocí a stresu, diagnostiku pomocí HRV, diagnostické protokoly a HearMath intervence (zákroky), HRV a holistická léčba...

A. Seminář úvodní  (4 hodiny)

 • Homeostáza
 • Cesty komunikace srdce s mozkem
 • Co jsou emoce?
 • Fyziologie emocí
 • Co vás obnovuje a vyčerpává
 • Výzkum emocí
 • Energetické modely
 • Srdeční koherence
 • Fyziologie srdeční koherence
 • Dopad koherence na zdraví člověka
 • HRV a vliv na vegetativní systém
 • Role dechu
 • Elektromagnetické pole
 • Socioemocionální vlivy koherence
B. Seminář II  (4 hodiny)
 • Převodní systém srdce
 • Zlepšení celkového zdraví/Selfcare
 • Případové studie
 • emWave PRO/Plus
 • emWave2
 • Inner Balance
 • Heart Cloud
 • Somatic Vision Alive
 • První sezení
 • Postup měření
 • Sezení s použitím HeartMath techniky
 • Ïntervence
 • HRV měřící protokoly
 • Historie měření HRV
 • Standardy měření HRV
 • Časová analýza
 • Spektrální analýza
 • Závislost HRV a HR
 • HRV a věk
 • Případové studie s emWave PRO

C. Seminář III – techniky (4 hodiny)

 • Psychofyziologické hodnocení
 • Stanovení plánu „Od vyčerpání k obnově“
 • Postupy sezení 1. – 3.
 • Budování seberegulace
 • „Neutrální nástroj“
 • „Technika Rychlé koherence“
 • „Technika Zmrazení obrazu“
 • Intervenční protokoly
 • Skupinové procvičování technik

D. Seminář IV – protokoly

 • Co byste měli vědět o emocích – 5 principů
 • „Technika Uzamknutí srdce“
 • „Technika Postojového dýchání“
 • Intervenční protokoly
 • Praxe
 • Práce s klientem – postup sezení 1 – 5
 • Deprese
 • Chronická únava, syndrom vyčerpání
 • Nespavost
 • Obezita
 • Generalizovaná úzkost
 • Tréma a napětí
 • Bolest
 • Hněv
 • Obsedantně kompulzívní chování – OCD
 • Trauma
 • PTSD
 • Závislost
 • ADHD
 • Alexithymia
 • Identifikace emocí
 • Praktické využití v péči o klienta
 • Zadání samostatné práce
 • HRV a holistická medicína
 • Společné cvičení
 • Závěr kurzu

Během kurzu se bude během přestávek k dispozici bufet s občerstvením.

Účastníci obdrží vytištěné přeednášky pro poznámky a intervenční protokoly. Po zakončení kurzu budou materiály účastníkům zaslány v elektronické formě.

Závěrečná případová studie vypracovaná účastníkem kurzu (termín zhotovení dle dohody - ne déle než  6 měsíců od ukončení posledního semináře) bude podkladem pro vystavení "Certifikátu o úspěšném absolvování kurzu".

 


Místo konání:  Praha 1 - Staré Město, Michalská 432/12

Cena celého kurzu: 15 640,- Kč + DPH (580 Euro + DPH)

Délka kurzu: cca. 16 hodin

Termín 1. kurzu: Přesný termín bude upřesněn s registrovanými účastníky.

Lektor: PhDr. Lenka Čadová - certifikovaný HeartMath mentor osobní resilience a HeartMath certifikovaný odborník, Ing. Roman Čada - HeartMath certifikovaný mentor

Informace na tel.: 602 808 770, 606 512 067

E-mail: Lcada@post.cz, romanc@coherence.cz

Přihlášky a registrace ZDE: