Obchodní podmínky
 
Koherence

Coherence (koherence) - (z lat. co-haereo, držím pohromadě) znamená soudržnost, ať už fyzickou nebo logickou.Coherence

Srdeční koherence je stavem, při kterém dochází k souladu mezi srdcem, mozkem a autonomním nervovým systémem a tím dochází k pozitivním  změnám na úrovni mentální, emoční, hormonální a fyzické.

Koherence je stavem, při kterém dochází zároveň k relaxaci, tak především revitalizaci lidského organismu. V koherentním stavu dosahujeme  trvalé aktivizace pozitivních pocitů a navracíme se k pozitivnímu přístupu k životu.

Koherentní živý systém neplýtvá energií, protože jeho části jsou vnitřně synchronizované.

V organizacích - zvýšení koherence umožňuje vznik nových úrovní tvořivosti, spolupráce, produktivity a kvality na všech úrovních.

Více o HRV a srdeční koherenci v článku:

Odolnost, svět emocí a koherence.

Kontakty

Tel.: +420 606 512 067
E-mail: info(at)hrv-clinic.eu

 


bližší kontakt ZDE

 
 

HRV/HR Biofeedback 
Zde si porovnejte HeartMath technologie
 
emWave Pro
emWave2
Inner Balance

 

HeartMath školení technik a technologie - zlepšení mentální a emocionální pohody během pouhých 6-9 týdnů 

 • 50 % pokles únavy
 • 46 % pokles v úzkosti
 • 60 % pokles deprese
 • 24 % zlepšení v schopnost se soustředit
 • 25 % zlepšení možnosti poslechu
 • 30 % zlepšení spánku

HeartMath vědecky sleduje vaše emocionální a fyzické zdraví - a pomůže vám je zlepšit.

Získáním přístupu k internetu a jeho možnostem a vysokými příležitostmi ke vzdělání jsou lidé chytřejší než kdykoli předtím. A najednou trpíme úzkostmi, jsme více stresováni, máme častější a hlubší deprese, prudce reagujeme a jsem přeplnění a přesycení medikamenty. Toto jsou všechno znamení  toho, že naše tělo je vyvedeno z rovnováhy. Více než 20 let výkumů Institutu Heartmath na poli stresu a účinků emocí na naše tělo nám ozřejmilo, že je to kvalita emocí, která způsobuje jak naše tělo reaguje. Pomocí emWave technologie a na ní založených tréninkových postupech umíme nyní měřit vliv emocí prostřednictvím změn rytmu srdečního pulzu což se nazývá proměnlivost srdečního pulzu (HRV - Heart Rate Variability).

Systémy Heartmath nabízejí jednak technologii tak i možnosti tréninku pomáhající využít schopnosti vašeho srdečního tepu řídit vaše emoce. Takto můžeme snižovat stres, zlepšovat své zdraví, zvyšovat schopnost soustředit se, lépe komunikovat, být kreativnější a tak se dostat do rovnováhy v oblasti spolupráce a vztahů s lidmi a okolím.

Techniky HeartMath tvoří most mezi kognitivními, behaviorálními a prožitkovými formami psychoterapie tím, že je opět spojí s jejich fyziologickým základem a tvoří tak oporu pro vnímání a následné jednání. Spolu s důrazem na pozitivitu, mohou být použity jako meta techniky pro posílení a usnadnění dalších léčebných postupů. 

emWave Desktop

emWave technologie patentovaná americkou společností Heartmath je průlomovou technologií v  tzv. personal feedback (osobní zpětné vazbě) a snížení míry stresu. Výrobky emWave měří proměnlivost tepové frekvence (HRV - Heart Rate Variability) jako obrazu flexibility lidského systému. Jakmile jsou dýchání, srdce a mozek synchronní, zvyšuje se duševní svěžest a produktivita. Technologie a techniky emWave nabízejí okamžitou odezvu na změnu tepu v reálném čase a inspirují uživatele ke změnám v chování a životním stylu a dávají uživateli sílu a motivaci tuto změnu udržet. Mentální a dechové techniky vyvinuté HeartMath Institutem slouží pro rychlé zklidnění a uvedení do koherentního stavu nebo do úplné restrukturalizace emočního stavu.

 

emWave je vědecky ověřenou technologií, která umožňuje jednoduchou cestou redukovat  stres a rozvíjet psychickou a fyzickou vyrovnanost,  zvyšovat energii a umožňuje "cítit se spokojeně". Praktické a srozumitelné  tréninkové metody vedou k lepšímu dosahování osobních cílů a umožňují seberozvoj.

emWave technologie pracuje na základě tzv. "koherence“. Její bližší popis najdete ve sloupci nalevo.

Co pro Vás může znamenat synchronizování srdečního rytmu s dechem:

 • 40% zlepšení dlouhodobé paměti
 • O 25% zlepšení krátkodobé paměti
 • Změníte svou reakci na stres a vybalancujete svou mysl, tělo a emoce
 • Zlepšíte výsledky testů
 • Zvyšíte svou schopnost myslet jasněji, bude více intuitivní a budete činit lepší rozhodnutí - zejména pod tlakem
 • Zlepšíte své zdraví, zvýšíte odolnost a pohod, budete udržovat svou osobní váhu
 • Snížíte stres a vyčerpání v chaotickém a měnícím se prostředí
 • Maximalizujete kreativitu a schopnost inovací
 • Zvýšíte výkon a celkovou inteligenci
 • Budete lépe a rychleji zpracovávat informace
 • Fyziologická koherence je také spojována se snížením krevního tlaku
emWave Dektop + emWave2

Technologie emWave zjišťuje úroveň koherence: nízkou, střední a vysokou. Informuje o její úrovni a prakticky doporučuje cestu ke změně nebo udržení žádoucího stavu. Dynamicky zareaguje na jakékoliv psychické  a fyzické změny.

Vlastnosti, které se Vám budou hodit:

 • Uvolnění a zklidnění.
 • Aktivita a zaměření na cíl. Více energie.
 • Snížení úzkosti.
 • Pozitivní nálada.
 • Lepší spánek.
 
 

Na technologii emWave je založen i Inner Balance - inovativní řešení tréninkového systému pro zlepšení pohody prostřednictvím odborné přípravy, vzdělávání a osobního monitoringu. Inner Balance je trenér koherence pro iOS (iPhone, iPad, iPod). Interface se senzorem tepu je výsledkem vývoje HeartMath. Aplikace pro iOS je ke stažení na Apple Store či iTunes store.

 
HeartMath Inc. je mezinárodně známá nezisková výzkumná a vzdělávací organizace se zaměřením pomáhat lidem redukovat stres, seberegulovat emoce, rozvíjet odolnost a energii pro zdravý a šťastný život. Nástroje a produkty HeartMath, její technologie a tréninkové metody vedou lidi k tomu, aby se spoléhali a důvěřovali inteligenci srdcí ve spolupráci se svou myslí doma, ve škole, práci, při hře a odpočinku. Institut HeartMath (IHM) se téměř dvě desetiletí věnuje výzkumu stresu, emocí, srdeční inteligence a dalších různých oblastí souvisejících s lidskou fyziologií a výkonností, včetně interakcí srdce a mozku, srdeční koherence a testům úzkosti, pomáhá zlepšit život stovek tisíců lidíokolního světa. Průkopnický výzkum  IHM proměnlivosti srdečního tepu a významu pozitivních emocí vedoucích ke zlepšení zdraví a transformace negativních vzorců chování přispěl vědě novými důležitými informacemi.