Obchodní podmínky
 
Koherence

Coherence (koherence) - (z lat. co-haereo, držím pohromadě) znamená soudržnost, ať už fyzickou nebo logickou.Coherence

Srdeční koherence je stavem, při kterém dochází k souladu mezi srdcem, mozkem a autonomním nervovým systémem a tím dochází k pozitivním  změnám na úrovni mentální, emoční, hormonální a fyzické.

Koherence je stavem, při kterém dochází zároveň k relaxaci, tak především revitalizaci lidského organismu. V koherentním stavu dosahujeme  trvalé aktivizace pozitivních pocitů a navracíme se k pozitivnímu přístupu k životu.

Koherentní živý systém neplýtvá energií, protože jeho části jsou vnitřně synchronizované.

V organizacích - zvýšení koherence umožňuje vznik nových úrovní tvořivosti, spolupráce, produktivity a kvality na všech úrovních.

Více o HRV a srdeční koherenci v článku:

Odolnost, svět emocí a koherence.

Kontakty

Tel.: +420 606 512 067
E-mail: info(at)hrv-clinic.eu

 


bližší kontakt ZDE

 
 

Konference Chaos&Coherence, Vídeň 17. - 19.9.2016

[Datum zveřejnění: 2016-12-12]

Ve dnech 17.-.18.9. 2016 jsem měl tu čest se zúčastnit mezinárodního kongresu Chaos&Coherence ve Vídni a to s hlavní položenou otázkou…Co bude určovat budoucnost lidstva? Kongresu předsedal světoznámý autor knih „Matrix Code“ a „Sluneční revoluce“ biofyzik a elektroinženýr Dieter Broers. Jako vědec se zabýval vlivem slabých elektromagnetických polí na lidský mozek a je nositelem řady patentů v oblasti zdravotnictví. Věda jej přivedla k bližšímu zájmu o lidském vědomí a jeho pokročilý biofyzikální model popisuje holistický pohled na svět, kde hmota a vědomí jsou od sebe navzájem neoddělitelné.

Někdy je označován za esoterika ale jeho snahou je svá tvrzení postavit na solidní nohy vědy. Je otázkou, jestli je to vždy možné. Můžeme se zeptat: Je strunová teorie vědou? Je jí možno ověřit opakovaným měřením? Nikoliv…ale je považována za jednu z oficiálních větví současné teoretické fyziky a utrácejí se veliké finanční prostředky na její teoretický vývoj.. 

Jako řečníky si zvolil řadu osvědčených světových vědeckých kapacit, které se zabývají existencí vědomí a vzájemnou propojeností lidstva a přírody s vesmírem.

 

Heslovitě seznam některých řečníků na konferenci a názvů příspěvků: více naleznete na (http://chaos-ordnung.org/referenten)

Dieter Broers

Současné procesy změn

Roger Nelson

Hluboké propojení a globální vědomí

Michael Persinger

Geomagnetizmus a evoluce

Klaus Volkamer

„Fyzika živého“a dalších forem hmoty

Carlo Ventura

Elektromagnetická a akustická buněčná komunikace

Giuliana Conforto

„Organická alchymie“ a „Pátrání po vědomí“

Viktor Tsyganov

Interakce ducha a hmoty na základě nedělitelné existence

Franz Hörmann

Chaos a (skrytý) Řád finančních systémů

Vera Brandes

Zvuk a jemné struktura těla a psychiky

Hendrik Treugut

Posun se již děje -  můžeme jej ovlivnit?

Všechny tyto přednášky byly zajímavé. Ale já se budu věnovat hlavně dvěma přednáškám, kvůli jsem do Vidně jel.

Rollin McCraty

Dynamický vztah mezi lidmi a energetickými systémy Země

Alexander Trofimov

„Chaos a koherence“ v živé hmotě: výkumy v modulovaném vesmíru

 

Dr. Rollin McCraty je vědeckým ředitelem Institutu HeartMath, profesorem na Florida Atlantic University, je psychofyziologwm a zajímá se o fyziologii emocí. Jedním z jeho hlavních oblastí zaměření je mechanismus, kterým emoce ovlivňují kognitivní procesy, chování, zdraví a globální propojení mezi lidmi a energetických systémů na Zemi.

McCraty sloužil jako hlavní výzkumník v řadě výzkumných studií zkoumajících účinky emocí na interakci srdce a mozku a funkci autonomního, kardiovaskulárního, hormonálního a imunitního systému. Členové jeho výzkumného týmu se pravidelně účastní spolupráce na studiích s vědeckými, zdravotnickými a vzdělávacími institucemi ve Spojených státech a po celém světě. Pracovali v partnerství s výzkumnými skupinami na Stanford University, Claremont Graduate University, Dalhousie University v Halifaxu, Nova Scotia, Prince Sultan Cardiac Center v Saúdské Arábii a na univerzitě v Litvě a mnoha dalších.

Je členem American Autonomic Society, Pavlonian Society, Národní asociace pro psychologickou vědu, Sdružení pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback a Společnosti pro vědecké zkoumání.

Dr. McCraty široce publikuje ve svých oblastech vědeckého zájmu. 

Poznatky z výzkumu byly HeartMath použity ve vývoji jednoduchých mentálních a emočních samoregulačních nástrojů a příjemných uživatelských technik. Lidé všech věkových skupin a kultur mohou použít txto nástroje a technik pro okamžité uvolnění stresu a k dosažení vyšší úrovně osobní rovnováhy, stability, kreativity, intuitivního vhledu a naplnění.

Jeho prezentace „Dynamický vztah mezi lidmi a energetickými systémy Země“ pojednávala o Iniciativě globální koherence (GCI), která zkoumá interakce mezi lidstvem a energetickými poli Země. Důležitým aspektem GCI je monitorovací systém Globální koherence, který je určen pro měření rezonance v magnetických polích vytvořených na zemi a v ionosféře. Podstatná část vědeckých výzkumů HeartMath naznačuje, že geomagnetická aktivita zemského ovlivňuje naši fyziologii, psychologii a chování. Příklady výzkumů prováděných v laboratoři potvrzují, že když je jednotlivec ve stavu srdeční koherence, srdce vyzařuje více organizovaný elektromagnetický signál do okolního prostředí, který může být detekován blízkými zvířaty nebo nervovými systémy jiných lidí. Kromě toho nová data ukazují korelace mezi rytmy v solárních, geomagnetických a ionosférických polích a nervové činnosti lidského systému. Další údaje poukazují na tu skutečnost, že lidstvo je navzájem mezi sebou daleko více propojeno a také je propojeno s magnetickým polem Země.

 

Více naleznete na: https://www.heartmath.org/research/global-coherence/

Dalším důležitým přednášejícím byl profesor Alexander Trofimov.  Prof. Dr. Alexander Trofimov (* 1973), MD, je generálním ředitelem mezinárodního vědeckého výzkumného ústavu Kosmické antropoekologie, Novosibirsk, Rusko.

V roce 1998 získal doktorský diplom na státní lékařské univerzitě v Novosibirsku a později i hodnost doktora lékařských věd. Byl jmenován ISA profesorem v roce 1999 a stal se akademikem na Mezinárodní Akademii energetickoinformativních věd v roce 2001.

Od roku 2015 je vedoucím vědecké rady ISRICA. Předtím byl vedoucím laboratoře helioclimatopatologie ve Vědeckém centru klinické a experimentální medicíny na sibiřském oddělení Ruské akademie lékařských věd (do roku 2010).

Alexander Trofimov je také D.Sc. (HC, Colombo, 1996), D.SC an Open International University for Complementary Medicine in Affilation with Zoroastrian College (1998).

Od roku 1975 do roku 2010 napsal více než 300 vědeckých prací, 7 monografií a má 9 patentů. Jeho základní zájmy výzkumu jsou v Helio biologii a kosmické antropoekologii.

Obdržel čestný certifikát pro své úspěchy v oblasti Helioekologie a geokosmické medicíny na Cambridge Biographical Institute (GB) a Medajli cti v oblasti kosmické Antropoekologie od American Biographic Institute (ABI), byl zahrnut do seznamu v knize  „500 největších géniů 21. století“ (Raleigh, Severní Karolína, USA, 2009). Byl oceněn medailí Ruské federace kosmonautiky (2001) a americkým Řádem cti za jeho příspěvek ke kosmické antropoekologie (ABI, USA, 2007).

Jeho přednáška se věnovala tématu „Chaos a koherence“ v živé hmotě: výkumy v modulovaném vesmíru.

Prezentace se zabývala účinky oslabeného magnetického pole Země na lidech. Ve svém výzkumu, Trofimov studuje reakce lidí na krátkodobé snížení geomagnetického pole. Prokázal, že snížením nebo nepřítomností pozemských energetických polí dochází k výrazným změnám funkční aktivity mozku, psychofyziologie, intelektuálního i tvůrčího procesu. Redukované magnetické pole Země umožňuje lepší přístup k biosféře solárně galaktických toků částic, což má přímý vliv na biologický systém a v důsledku toho i na lidskou evoluci.

Jeho práce poskytuje hluboký pohled na mechanismy těchto účinků a také nám nabízí možná řešení, aby se zabránilo tomu, co nazývá "krizovými stavy".

Více zde:

http://www.omicsgroup.com/conferences/ACS/conference/pdfs/438-Keynote-Pdf.pdf

http://spiritofmaat.com/magazine/august-2012/onward-to-mars-with-kozyrevs-mirrors-an-interview-with-dr-alexander-trofimov/