Obchodní podmínky
 
Koherence

Coherence (koherence) - (z lat. co-haereo, držím pohromadě) znamená soudržnost, ať už fyzickou nebo logickou.Coherence

Srdeční koherence je stavem, při kterém dochází k souladu mezi srdcem, mozkem a autonomním nervovým systémem a tím dochází k pozitivním  změnám na úrovni mentální, emoční, hormonální a fyzické.

Koherence je stavem, při kterém dochází zároveň k relaxaci, tak především revitalizaci lidského organismu. V koherentním stavu dosahujeme  trvalé aktivizace pozitivních pocitů a navracíme se k pozitivnímu přístupu k životu.

Koherentní živý systém neplýtvá energií, protože jeho části jsou vnitřně synchronizované.

V organizacích - zvýšení koherence umožňuje vznik nových úrovní tvořivosti, spolupráce, produktivity a kvality na všech úrovních.

Více o HRV a srdeční koherenci v článku:

Odolnost, svět emocí a koherence.

Kontakty

Tel.: +420 606 512 067
E-mail: info(at)hrv-clinic.eu

 


bližší kontakt ZDE

 
 

HODNOCENÍ tréninkové zátěže

Firstbeat SPORTS software poskytuje jedinečné nástroje pro sledování intenzity tréninku a kumulativní tréninkového zatížení v reálném čase a analýzy po tréninku přes pokročilé individuální a skupinové vyhodnocování.
  • Ujistěte se, že sportovci pracují na požadované úrovni intenzity tréninku
  • Podívejte se na kumulativní tréninkovou zátěž u skupin a jejich individuální úrovně
  • Podívejte se, kolik uhlohydrátů musíte po tréninku doplnit

Sledování úrovně intenzity

Ke kontrole hladiny intenzity může být použity informace o srdeční frekvenci, barevně označených zónách tepové frekvence, % max srdeční frekvence a % VO2max. Doporučujeme sledovat následující údaje z dat tepové frekvence:
  • Podívejte se, zda hráči opravdu jdou do "červené zóny" ve sprintech - zda se to stane na začátku a zda to trvá celou dobu až do konce tréninku.
  • Ujistěte se, že úroveň intenzity je dostatečně nízká při snadném tréninku.
  • Podívejte se, jak rychle se obnoví srdeční frekvence v během přestávek na zotavení
  • Zůstane úroveň intenzity na optimální úrovni v rámci celého tréninku
Příklad: Dva hráči dosáhli jiného skóre tréninkového efektu během tréninku (3.2 vs 4.0). Všechny intervalové sprinty byly provedeny v pásmu vysoké intenzity tréninku (červená). Důvod byl nalezen v regeneraci srdečního rytmu mezi sprinty. Hráč A se zotavil rychleji mezi sprinty, zatímco hráč B zůstal v pásmu vysoké intenzity tréninku i během přestávek pro zotavení.


Hodnocení tréninkové zátěže založené na EPOC / TE

EPOC (Přebytek spotřeby kyslíku po cvičení, vyjádřený v ml / kg) je mírou tréninkové zatěže. S pomocí unikátních analytických metod Firstbeat algoritmy mohou předpovědět EPOC již v průběhu tréninku, což poskytuje užitečný nástroj pro trenéry k dosažení cíle stanoveného pro cvičení ve skupině a na individuální úrovni.

Během tréninku se EPOC akumuluje jako funkce času a intenzity. Čím vyšší je intenzita tím rychleji se EPOC hromadí. EPOC je rozčleněn do Tréninkového Efektu 1,0-5,0 znázorňující účinky, jaké měl trénink na kardiorespirační zdatnost.

Následující tabulka je určena na pomoc při efektivnější interpretaci skóre Tréninkový Efektu pro profesionální sport:

Tréninkové cíle

Cvičení

Použijte (EPOC/)TE do:

Maximální aerobic fitness (VO2max)

Konstantní tempo / interval

TE 3.5-5.0

Základní aerobní kondice, trénink regenerace

Nízká intenzita / dlouhé trvání

TE 1.5-2.5

Rychlost, síla, výkon

Krátké sprinty / dlouhé přestávky na zotavení

TE 1.0-2.0

Anaerobní výkon

Všechna cvičení krátká / střední doba intervalů

TE 2.8-3.8

EPOC lze také sledovat v reálném čase pomocí Firstbeat Team přijímače. Po tréninku se automaticky zobrazí výzva o Skupinové zprávě tréninkového efektu, která poskytuje celkový přehled o tréninku.

Ze Skupinové zprávy doporučujeme zkontrolovat následující položky:

  • Jaký byl týmový průměr v TE, odpovídalo to cílům stanoveným pro trénink (viz tabulka výše)?
  • Existují velké rozdíly v hodnotách mezi hráči?
  • Pro detekci časné příznaků přetrénování, zkontrolujte míru regenerace (test regenerace přez noc) pro hráče s nejvyšší a nejnižší tréninkovou zatěží.

Vzhledem k dynamické povaze EPOC, může akumulační křivka být také použita pro vyhodnocení, jak kvalitně byla plánována struktura tréninku. Chcete-li rozvinout optimální rychlost, dovednosti a aerobní/anaerobní kapacitu, mělo by být dosaženo vrcholu EPOC v poslední části tréninku.

 


TRIMP

TRIMP (Training Impulse) je metoda kvantifikace tréninkové zatěže. Akumulační křivka TRIMP je určena pro modelování exponenciálně rostoucí křivky akumulace laktátu na hladinu intenzity cvičení (původně přijaté od Dr. Bannistera). Hlavním rozdílem vůči EPOC je, že TRIMP se nesnižuje během přestávek na zotavení, což se nejlépe hodí pro intervalový trénink. Na základě našich údajů získaných z týmů špičkového fotbalu, ledního hokeje a rugby, je navržena následující stupnice pro 75-90min trénink:

• Těžký trénink: TRIMP> 140

• Střední trénink: TRIMP 40 - 70

• Lehký trénink: TRIMP <40


Energetický výdej

Energetický výdej je možné sledovat v reálném čase a analýze po tréninku. Informace prostřednictvím fitness zprávy a zprávy z multidata exportu poskytuje informace o celkovém energetickém výdaji a rozložení sacharidů a tuků. Tato informace pomáhá hráči a týmovému výživovému poradci naplánovat správnou nutriční strategii pro zajištění optimální regenerace po cvičení a zápase.