Obchodní podmínky
 
Koherence

Coherence (koherence) - (z lat. co-haereo, držím pohromadě) znamená soudržnost, ať už fyzickou nebo logickou.Coherence

Srdeční koherence je stavem, při kterém dochází k souladu mezi srdcem, mozkem a autonomním nervovým systémem a tím dochází k pozitivním  změnám na úrovni mentální, emoční, hormonální a fyzické.

Koherence je stavem, při kterém dochází zároveň k relaxaci, tak především revitalizaci lidského organismu. V koherentním stavu dosahujeme  trvalé aktivizace pozitivních pocitů a navracíme se k pozitivnímu přístupu k životu.

Koherentní živý systém neplýtvá energií, protože jeho části jsou vnitřně synchronizované.

V organizacích - zvýšení koherence umožňuje vznik nových úrovní tvořivosti, spolupráce, produktivity a kvality na všech úrovních.

Více o HRV a srdeční koherenci v článku:

Odolnost, svět emocí a koherence.

Kontakty

Tel.: +420 606 512 067
E-mail: info(at)hrv-clinic.eu

 


bližší kontakt ZDE

 
 

Firstbeat - analýza životního stylu

 
 
Firstbeat vyvinula inovativní analytickou technologii na základě měření variability srdeční frekvence pro stanovení míry stresu, regenerace a následné cvičení.
Softwarové produkty mohou být využity ke zlepšení výkonu a pocitu pohody ve sportu a při práci u jednotlivců a celých týmů.
Poskytují detailní informace monitorující cvičení, vyhodnocují stres a následnou obnovu sil.
Produkty Firstbeat poskytují cenné informace o vlivu životního stylu na fyziologii.
Tyto informace jsou využívány poradenskými a konzultačními firmami v oblasti pracovního zdraví a pracovní výkonnosti a úspěšnosti. V soutěžním sportu jsou produkty Firstbeat používány jako nástroje koučování. Firstbeat spolupracuje s výrobci nástrojů pro cvičení tak, aby tyto zahrnovaly Firstbeat analytickou technologii na bázi srdečního tepu ve vyspělých monitorech srdečního tepu jako např. Suunto, Garmin, Polar a další. Již miliony jednotlivců používají řešení Firstbeat řešení analýzy srdečního tepu!

 
Analýza srdečního rytmu

Firstbeat Technologies Ltd vyvinula revoluční výpočetní technologii, která poskytuje komplexní informace o různých funkcích a stavech lidského těla na základě rozboru měření srdeční.

R-R interval srdeční

Srdce může poskytovat velké množství informací o našem těle, protože srdeční frekvence se neustále přizpůsobuje, od úderu k úderu, aby splňovalo požadavky našeho každodenního života. Z tohoto důvodu, srdeční frekvence není nikdy konstantní - časový rozdíl mezi dvěma po sobě následujícími údery srdce se změní z rytmu do rytmu. Tato varianta se nazývá srdeční frekvence variabilita, HRV.

Firstbeat technologická analýza je založena na rozpoznání různých tělesných reakcí  z tepové frekvence a proměnlivosti srdečního rytmu. Například následující základní tělesné funkce ovlivňují srdeční akci:

 • Nádech a výdech, kontrola dechu
 • Hormonální reakce
 • Metabolické procesy a energetický výdej
 • Nastavení autonomního nervového systému
 • Fyzická aktivita, cvičení a zotavení z fyzické aktivity
 • Pohyb a změny v držení těla
 • Kognitivní procesy a duševní zátěž
 • Stresové reakce, relaxace a emocionální reakce

Řešení můžeme srovnat s grafickým algoritmem, který provádí výpočty na základě newtonovské fyziky: Firstbeat algoritmus vychází z údajů o srdečním tepu – počítá a tvoří digitální model lidského těla prováděním reálných výpočtů týkajících se tělesných stavů v souladu s obecnými fyziologickými principy tělesných funkcí.

Důraz je kladen na výzkum

Firstbeat produkty jsou v souladu s uznávanými vědeckými fakty o fyziologii lidského těla, zejména v oblasti kardiovaskulárních funkcí a autonomní nervový systém (ANS), fyziologii cvičení a psychofyziologii.

Podílíme se výzkumných projektech  a podporujeme používání našich produktů, které se orientují na analýzu srdečního tepu. Provádíme základní i aplikované výzkumy zaměřené na konkrétní cíle. Firstbeat corporation -pracuje s několika výzkumnými partnerskými univerzitami a výzkumnými ústavy, aby dále rozvíjely naše produkty a získávali ověřené informace o jejich používání.

Jako společnost, Firstbeat Technologies sro má silné výzkumné zázemí. Firstbeat je R & D spin-off z KIHU - Výzkumný ústav pro olympijské sporty, který se nachází v Jyväskylä, Finsko.

Rozvoj vědeckého poznání, trvající více než 20let výzkumu, aplikuje na své výrobky.  Profesor Heikki Rusko dohlíží na výzkum zaměřený na měření funkce autonomního nervového systému (ANS) a výsledky aplikuje v praktickém využití  na cvičební fyziologii a pracovním měření. 

 

Výzkum se zejména zaměřuje na následující oblasti:

 • Nepřímé měření autonomního nervového systému: kvantitativní metody, laboratorně ověřitelné hodnoty  ANS
 • Vytrvalostní (aerobní) trénink: Školení, výkon a regenerace po cvičení
 • Přetrénování sportovců: fyziologie, měření a prevence
 • Laboratorní měření napětí a stresu: Psychofyziologie stresu a vyhoření
 • Pracovní stres, metody založené na měření stresorů:  Aplikovaná terénní studie
 • Matematické modely složitých fyziologických signálů

·     Fyzicky aktivní pracovníci jsou schopni se vyrovnat se stresem výrazně lépe než jejich méně aktivní kolegové.

Fyzicky aktivní lidé zvládají stres lépe!

Aktivní lidé mají o 30% větší regenerační schopnosti ve srovnání s neaktivními osobami. "Imunita vůči stresu" a možnosti jejího využití je viditelná v denním, týdenním a ročním porovnání. 

Fyzicky aktivní lidé se mohou lépe zotavovat a regenerovat během přestávek a rutinních pracovních úkolů, a tím šetří svéenergetické zdroje. Regenerační schopnosti se spouštějí rychleji během pracovního týdne a zůstávají na vysoké úrovni v průběhu týdne. Zdroje energie méně aktivních lidí se začínají spotřebovávat hned jak započne pracovní týden. Tento jev je fyziologicky znám, a nyní je prokázán v rozsáhlé databázi, která byla provedena  Firstbeat Technologies. Databáze je založena na srdeční analýze Firstbeat. Analytická metoda, která byla v širokém rozsahu využita, zahrnuje přibližně 27 000 měření z téměř 10 000 finských zaměstnanců.  V tomto vzorku, jsou  definováni  jako "fyzicky aktivní" ti lidé , kteří cvičili v mírné intenzitě po dobu delší než 3 hodiny týdně.

Trenér Matti Heikkilä testoval tisíce finských pracovníků a sportovců v průběhu své kariéry. Finský Sportovní institut ocenil jeho přínos. Výsledky jsou logické. Aktivní člověk má větší schopnost zvládat každodenní zátěž účinněji. 

„Cvičení je také velmi přirozený způsob, jak pečovat o sebe sama“, dodává Heikkilä. 

Dobrý fitness trénink je nárazníkem proti stresu.  

Vyšší obsah kyslíku a jeho vliv na srdeční akci vysvětluje většinu výsledků. Fitness trénink zlepšuje výkonnost, která působí jako nárazník proti stresu a zlepšuje naši odolnost vůči stresu. 

Wellness specialista Satu Tuominen z Firstbeat:

"Fyzická aktivita ovlivňuje regulaci autonomního nervového systému, snižuje krevní tlak a zvyšuje srdeční tepový objem, což snižuje srdeční frekvenci a snižuje zatížení srdce. Tělo tak lépe reaguje na změny. Typickým problémem je, že lidé neznají moc dobře své vlastní tělo a své limity. Abychom se dokázali dobře vyrovnat se zatížením a stresem, musí být v rovnováze naše jednotlivé zdroje. Role a využití regenerace není vždy dobře pochopena" říká Tuominen. 

Firstbeat zaměstnává specialisty ve fyziologii, sportovních technologiích, Well-being službách a programování. Produkty jsou založeny na jedinečné kombinaci fyziologie, matematického modelování a pochopení změny chování a poskytují konkrétní a srozumitelnou zpětnou vazbu na fyziologické měření.

 

Mise Firstbeat

Podpora zdravého životního stylu je globální výzvou. Například, v souladu s WHO, je 78% nákladů na zdravotní péči v EU způsobených osobní volbu životního stylu.Zde je naše šance ke změně: můžeme výrazně zlepšit míru našeho pocitu spokojeného bytí tzv. Well-being a osobní výkonnosti tím, že změníme způsob cvičení, obnovy sil a managementu stresu.
 
V dlouhodobém horizontu budou zaměstnanci, sportovci ale i běžní lidé, kteří se naučí žít v rovnováze mezi stresem, obnovou sil a cvičením, nejúspěšnější.

Výzkum již prokázal, že změny v životním stylu mohou být velmi efektivní při zlepšování pohody a výkonnosti.
Posláním  Firstbeat je poskytovat smysluplné fyziologické informace, které pomáhají lidem ke zlepšení jejich Well-being a výkonnosti.
Informace získané z osobních měření přinášejí větší přesnost, motivaci a zaměření při každodenní volbě a změně životního stylu. Firstbeat poskytuje skutečné výsledky, k
teré jsou viditelné a měřitelné pro další kvalitu života a pomáhá i ve finančních otázkách.
S pomocí Firstbeat spolupracujeme s partnery, kteří s námi sdílejí poslání rozvíjet wellness a výkon udržitelným způsobem, ať již v závodním sportu, osobním fitness nebo podnikatelském světě.
 
I naši šampioni v běžeckém lyžování Lukáš Bauer a Martin Koukal používají Firstbeat technologie pro zdokonalení svého tréninku a dosažení maximálních sportovních výkonů.